Koken met De Cock

Vanaf december 2021 zal er een programma-onderdeel aan toegevoegd worden, namelijk.”Koken met de Cock”. Uitgangspunt is om samen een maaltijd te bereiden en gezamenlijk te eten. Hierbij speelt het sociale aspect een belangrijke rol, samen eten maken is gezellig!

Wat is het plan?

De eerste bijeenkomst zal ik zorgen dat er een maaltijd op tafel staat. Vervolgens kijken we samen wat we de week daarop gaan maken. Hiervoor is een x bedrag beschikbaar waarmee we de maaltijd zullen bereiden. Dat kan een ware uitdaging zijn, om met zo min mogelijk geld een lekkere, voedzame maaltijd op tafel te zetten!

Wat is het doel?

Samen een maaltijd bereiden betekent ook afstemmen op mekaar, wie doet wat, en er wordt een taakverdeling gemaakt. De een snijdt de groente, de ander bakt, kookt en tenslotte wordt er ook opgeruimd. Dit alles is een sociaal gebeuren waar we mekaar op een ongedwongen manier ontmoeten en tegelijkertijd met iets bezig zijn, de maaltijd bereiden.